5.A VÝUKA ONLINE: 14.10.2020 - ... 2020                 Mgr. et Mgr. Martin Polách

2.11.2020 - SAMOSTATNÁ PRÁCE NAPŘÍČ PŘEDMĚTY


Nejprve si procvičte učivo ČJ v pracovním s. 15 / cvičení 1 (Budeme si společně kontrolovat při online vyučování ...) Následně si pročtěte přiložený dokument - HALLOWEENSKÉ VYŠETŘOVÁNÍ...Pracujte dle zadání. Poznámky si dělejte na boční papír. (Máte-li možnost tisku, můžete pracovat do dokumentu.) 

Na řešení úkolu máte čas do středy 4.11.2020

Jedná se o procvičování napříč předměty. Úkoly odevzdejte přes EDUPAGE.


SAMOSTATNÁ PRÁCE - distanční výuka... (od 19.10.2020 do 23.10.2020)

Každý den ráno zde najdete stejné úkoly jako v prostředí Edupage.

19.10.2020

ČESKÝ JAZYK (19.10.2020)
V online hovoru budeme pracovat s učivem mluvnice.
Při samostatné práci pracujte se starou čítankou. (Každý z vás si ji bral domů.)
Na stranách 42 a 43 najdete úryvky z knihy Vojtěcha Steklače - (POHLED SESTRY, POHLED BRATRA).
Pozorně si přečtěte obě ukázky a odpovězte co nejlépe na uvedené otázky.

... Jaká jsou jména obou sourozenců z ukázky?

... Vyber si jeden z uvedených pojmů, které se v ukázce vyskytly.
Vlastními slovy jej popiš.
*** vrozená inteligence ***harmonické soužití ***gentleman ***neobjektivní ***deník

HOMEWORK - ANGLICKÝ JAZYK (19.10.2020)
V AJ vám byly zadány známky z písemného opakování do ŽK. Jednotlivé úkoly z testu si projdeme v online výuce. Na straně 66 v Activity book najdete slovíčka MONTHS A SEASONS. Ta si přepište do Vocabulary (Pouze AJ výraz a český překlad - výslovnost nepište). Nemáte-li doma Activity book nebo Vocabulary, prohlédněte si měsíce na přiloženém obrázku. 

Zde úsměvná píseň na zapamatování pořadí měsíců v AJ.

 Answer the questions. Odpovězte na otázky. 

Například: 

QUESTION: When is halloween ? (Kdy je halloween?) YOUR ANSWER: ... in October. (v říjnu)

1. When is Christmas? a)in April b)in August c)in November d)in December

2. When starts the school year? 3. When is your birthday? 

DOMÁCÍ ÚKOL - VLASTIVĚDA (19.10.2020)
Věnujte se práci s mapou. Projděte si nejprve jednotlivá pohoří České republiky. V těchto pohořích najdete uvedeny také jejich nejvyšší hory. Následně si poraďte s 5 úkoly.


První část tvoří vyhledávání na slepé mapě. 

Najděte na mapě pohoří s nejvyšší horou Plechý. Toto pohoří je svou rozlohou nejrozsáhlejší v ČR. Pohoří Šumava. Nachází se zde též jeden ze 4 národních parků ČR. 

Najděte na mapě přibližnou polohu nejvyšší hory České republiky.  Sněžku (1603) najdeme na hranicích s Polskem.

Najděte na mapě pohoří Jeseníky (Hrubý a Nízký Jeseník). Praděd, který je nejvyšší horou tohoto pohoří, je zároveň nejvyšším vrcholem Moravy.

Najděte na mapě pohoří, jehož nejvyšším vrcholem (horou) je Lysá hora.

Druhý úkol je matematický. Sečtěte výšky nejvyšších vrcholů pohoří: Bílé Karpaty a Krušné hory.Úkoly na pátek, 16.10.2020

Přeji vám pěkný pátek.
Dnes pouze úkoly do
ČJ...

V 9:30 vám zde zveřejním a v Edupage rozešlu odkaz pro práci na sdílené interaktivní tabuli pro dobrovolníky.    -  PROČTI SI ZPRÁVU NA EDUPAGE. V 9:30 KLIKNI NA ÚVOD. OBJEVÍ SE ZELENÝ RÁMEČEK. TÍM SE DOSTANETE DO PREZENTACE ONLINE.

ČJ: 1.) Pracujte s mimočítankovou četbou. V listopadu budeme mít první termín na referát o knize. Kdo nemá rozečtenou knihu, je nejvyšší čas. Do formuláře mi napište, kterou knihu právě čtete.

2.) Budeme se dnes věnovat knize, která má výročí. Jedná se o knihu Čarodějnice, lev a skříň spisovatele C. S. Lewise. Tato kniha byla poprvé vydána 16. října roku 1950. Jedná se o knihu ze série Letopisy Narnie. Pojďme si ji tedy společně připomenout alespoň tímto úkolem. Krátká vsuvka pro ty, kteří knihu neznají: V tomto příběhu čtyři sourozenci projdou kouzelnou skříni přímo do pohádkové země Narnie. V ní panuje věčná zima, ale neslaví se žádné Vánoce. Všechny děti prožijí nejen úžasná dobrodružství, ale především musí překonat samy sebe a svoje obavy.

Úkol k zamyšlení najdete v obrázku níže.

3.) Na straně 11 v pracovním s. doplň cvičení 5. Nevyznačujte však změnu slovotvorného základu. Pouze doplňte požadovaná slova. Pozor na čísla v závorkách.


ODKAZ DO HV PRO ZÁJEMCE: https://www.youtube.com/watch?v=EBBteybZdHY


Zde najdete ve čtvrtek, 15.10.2020 od 7:30 informace a dílčí úkoly pro výuku online.
Stejné úkoly najdete také na EDUPAGE. (Paní Hýsková vám zadá také matematiku nebo
 PŘ.)

... 15.10.2020 pracují žáci na přidělených úkolech. 

... V 9:20 se zde i na Edupage objeví odkaz na online hovor.      ZDE NAJDETE ODKAZ: ............................. https://meet.vpsfree.cz/5aluha

VL: Procvič si práci se slepou mapou - kraje ČR. (DOPORUČENÍ: Jednou vyzkoušej úkol splnit za pomoci příruční mapy. Druhý pokus vyzkoušej bez mapy.) - ZDE

AJ: Pročtěte si teorii k užívání Indefinite article (neurčitého členu) ... A / AN v angličtině. Následně si vyzkoušejte cvičení.

TEORIE   / PROCVIČOVÁNÍ

ČJ: Do školního sešitu si zapiš zápis dle přílohy. KRÁSNĚ !!!Zde najdete ve středu, 14.10.2020 od 7:30 informace a dílčí úkoly pro výuku online.

odkaz na EDUPAGE

ÚKOLY NA STŘEDU, 14.10.2020 (SAMOSTATNÁ PRÁCE)

TŘÍDNICKÉ ZÁLEŽITOSTI: Vyzkoušejte si připojení skrze svůj žákovský účet na Edupage. Vyzkoušejte napsat něco do třídního chatu žáků a třídního učitele, popřípadě třídnímu učiteli skrze chat. (viz. obrázek)


ČJ: 
Vyberte si libovolně ... minimálně jednu třetinu z 18 obdélníků se slovy a určete hodící se kořen uvedených příbuzných slov.  U 19 je kupříkladu řešením kořen -MLUV-  omluvenka, promluvit atd.  19 je prozrazena. Proto je v zadání uvedeno 18. Váš výsledek (PŘÍSLUŠNÉ ČÍSLO - KOŘEN) připojte pod zadání. (Např. 1 - RYB, 8 - PIS, 3 - VOD, 12 - HRAD atd...)

... Úkol vypracujte do EDUPAGE. V případě problémů zde.

Četba ze staré čítanky. Článek o Jihomoravském kraji. Pročtěte si úryvek potichu či nahlas - str.24 (Nahlédnutí do Jihomoravského kraje.)

VL: Na základě pročteného článku z čítanky, vědomostí z VL a dovedností práce s mapou, odpovězte na otázky (čítanka, str. 25 a příslušné vlastivědné otázky a úkoly na str. 24 v čítance).

Zítra se setkáme online. V případě dotazů k jakémukoliv úkolu z libovolného předmětu (i matematiky apod.) můžete kdykoliv kontaktovat třídního učitele.