VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA,       VV, TV, INF - ZŠ SLOPNÉ                                                                                                                      VÝUKA OD 14.10.2020 DO 1.11.2020      Mgr. et Mgr. Martin Polách

SAMOSTATNÁ PRÁCE - distanční výuka... (od 19.10.2020 do 23.10.2020)

VLASTIVĚDA: V odkazu níže se dostanete do procvičování učiva VL. Vaším úkolem je otevřít všech 15 zámků. Čtěte pozorně zadání. Na začátku nemusíte zadávat celé jméno a příjmení - Můžete použít přezdívku (Takovou, abych ale já poznal, o koho se jedná.) Naprogramovaná aktivita počítá také váš čas. 3 nejrychlejší řešitele vám na konci týdne zveřejním. (V případě potřeby nápovědy stiskněte žlutou žárovku.)

ODKAZ ZDE.

V pátek 23.10.2020 (9:15) zde najdete odkaz na online konzultace nebo online plnění úkolů. Pro zájemce. ...........................


PŘÍRODOVĚDA: Nejprve si prohlédněte obrázky, které přikládám níže. Je to taková prezentace k opakování učiva o horninách. Do pracovního sešitu na str. 9 si překreslete myšlenkovou mapu k dělení hornin. (Tato mapa je mezi obrázky uvedena.)

Další úkol: Prohlédněte si přiložený dokument, v němž řádil šotek. Přeházel obrázky nerostů a hornin a jejich popisky. Výsledné dvojice ve tvaru: A-4, B-9, C-1, D-5 apod... mi napište do formuláře.

TV: Do TV jsem připravil sportovní bingo pro dobrovolníky. Úkoly platí na celý týden. Zaznamenávejte si postupně splněné úkoly (obdélníčky). Dokážete si poradit se všemi 20? 

Dobrovolníci v pátek vyplní počet zvládnutých činností z uvedeného TV - BINGA.

VV: (Pětiminutová aktivita pro zájemce) Ve výtvarné výchově se v dalších hodinách budeme věnovat otisku prstu a činnostem, které s otiskem osobnosti jedince do společnosti souvisí. Vyzkoušejte si doma následující...  Zjistíme, jak vypadá otisk prstu, ze kterého budeme vycházet. Připravíme si: odstřižek papíru, tužku, izolepu a nůžky. Měkkou tužkou silným tlakem pokreslíme odstřižek papíru. Nachystáme si kousek izolepy (cca 3 x 3 cm). Prstem, ze kterého chceme snímat otisk, několikrát přejedeme grafit na papíru. Na začerněný prst přilepíme izolepu. Opatrně sejmeme otisk a izolepu nalepíme na odstřižek. Umyjeme si ruce. 

INF: Věnuj se 3 minuty psaní textu na klávesnici notebooku, PC, tabletu či mobilního telefonu. Připomeň si zajímavá tlačítka, o nichž jsme se bavili (Enter, Esc, mezerník, čísla, delete, caps lock...)

Do formuláře níže mi napiš jedno tlačítko na klávesnici a popiš jeho funkci. (Př. mezerník - Po zmáčknutí mezerníku udělá uživatel mezeru při psaní textu.)


DOMÁCÍ ÚKOLY - distanční výuka... (od 14.10.2020 do 16.10.2020)

VL: Omrkněte a pročtěte si v učebnici str. 32, 33, 34 a 35. Jedná se o učivo, které jsme již probírali. Zaměřte se na nové poznatky a zajímavosti. ODKAZ NA VIDEO - zajímavosti TOP 10 Nejčastější příjmení v ČR.
Úkol pro zájemce: Vyberte si jeden z krajů (mimo kraje Zlínského) a vyplňte příslušný list v pracovním s.


PŘ: Pročtěte si informace o RUDÁCH A ENERGETICKÝCH SUROVINÁCH - učebnice str. 20/21.

                                                                                             Příští týden navážeme výukou online a procvičováním.


Úkoly na dny 14.10.2020 a 16.10.2020 zde najdete od 9:15 hod ve středu.


Na této stránce budou publikovány úkoly pro žáky ZŠ SLOPNÉ - 5. ročník.   
ONLINE VÝUKA od 14.10.2020 do 1.11.2020