VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA,       VV, TV, INF - ZŠ SLOPNÉ                                                                                                                      VÝUKA OD 14.10.2020 DO ...  2020      Mgr. et Mgr. Martin Polách

DISTANČNÍ VÝUKA - TÝDEN 18.1.2021 - 22.1.2021

Ve středečním online hovoru se tentokrát zaměříme hlavně na VL a INF.

Tento týden je pro vás připravena ÚNIKOVÁ HRA - WILLY FOG: CESTA KOLEM SVĚTA - NAJDETE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY A TAKÉ ZDE.

Postupujte dle instrukcí v samotné hře. Pokuste se ji zvládnout do úterního večera. Ve středečním hovoru VL, PŘ, INF si něco řekneme k šestimístnému kódu. Získaný ŠESTIMÍSTNÝ KÓD z únikové hry pošlete prostřednictvím formuláře paní učitelce.


ÚKOLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI

VL: Potrénujte orientaci na jednoduché mapě světadílů. Otevřete str. 58 v učebnici. Připravte si malé kartičky na zakrytí názvů světadílů a oceánů - stejně jako vidíte na obrázku. Výrazy si zakryjte vždy v ranních hodinách a po ukončení online výuky daného dne vyzkoušejte správné určování. (Vždy ústně řeknete název a odkrýváte. Tuto aktivitu vyzkoušejte alespoň dva dny v týdnu.)

Stranu 58 si celou pročtěte.

PŘ: Vyberte si jeden z podnebných pásů (takový, s nímž jste nepracovali ve vaší skupince - online výuka). Pročtěte si v učebnici informace o tomto p.p. Prohlédněte si živočichy, kteří zde žijí. Tyto texty najdete od str. 34 po str. 40.


SOUHRNNÝ ÚKOL VV + TV (matematika)
Využijeme sněhové nadílky. 

Vyšlapejte do sněhu čtverec o délkách stran 5 metrů. (Poradíte si?)
Pošlete vyhotovení jednotlivých úkolů, které zvládnete, na mgrpolach4a@seznam.cz - do předměte mailu napište TV, VV SNÍH.


1. Jaký obsah má vámi vytvořený čtverec?  .... m2

2. Vyfoťte zábavnou fotku při plnění úkolu - tvorba čtverce.

3. Rozcvičte se a změřte čas 1 min. Po dobu minuty probíhejte znázorněný čtverec. Kolikrát jste tento tvar proběhli za jednu minutu? 

4. Vytvořte a vyfoťte výtvarné dílo ve sněhu/ze sněhu. 


DISTANČNÍ VÝUKA  - TÝDEN 11.1.2021 - 15.1.2021

Úkoly pro samostatnou práci na tento týden vám přidám až podle toho, co ve středu zvládneme na online výuce.

... Zde zajímavý odkaz do VL: 3D online GLÓBUS - GOOGLE EARTH 
Je možno různě přibližovat, oddalovat... Sledovat různé aspekty naší planety ve vesmíru, polohu jednotlivých států a pod. 


DISTANČNÍ VÝUKA - TÝDEN 4.1.2021 - 8.1.2021

Ve středu se setkáme v online hodině. Zprovozněte stroje.


VLASTIVĚDA:
Ve vlastivědě si vyvodíme nové učivo až v online hodině.
Zasílám vám odkaz na zajímavé video, které se zaměřuje na zopakování poznatků o Zlínském kraji.
VIDEO - ZLÍNSKÝ KRAJ.
Další video poté připomíná učivo o Hl. městě ČR - o Praze. Ve volné chvíli si videa pusťte a zopakujte, co už umíme.
VIDEO - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PŘÍRODOVĚDA: 

Vyplňte si dle řešení, které přikládám v pdf i jako fotogalerie, cvičení v pracovním s.

Jedná se o str. 19/cv. 11, str. 20/cv. 12 a 13 - část cvičení již někteří máte hotovou.

Dále vyzkoušejte matematický výpočet gravitační sílu ve cvičení 9 na straně 19. Budu se na výsledky ptát v online výuce. Zájemci též mohou na internetu omrknout případná řešení úkolu 14 na straně 20 - hvězdárny, planetária.
V online hovoru zopakujeme tematiku VESMÍR a začneme si novou tematiku. Ta se nám pěkně potká i s učivem VL.

Samé jedničky nejsou myšleny ve smyslu známek na vysvědčení.  

AŤ TEN ROK 2021 MŮŽEME TĚMI JEDNIČKAMI OHODNOTIT.
Těším se na další spolupráci.Dobrý den... 
Milí žáci, někteří z vás mi doposud neodeslali na email mgrpolach4a@seznam.cz foto kamene a popis planety do PŘ. Učiňte tak nejpozději do středy 25.11.2020 
ODKAZ NA OPAKOVÁNÍ VL A PŘ - DOSTIHY


DISTANČNÍ VÝUKA (úkoly na týden od 16.11.2020 do 20.11.2020)

email pro zasílaní úkolů: PŘ (kámen, planeta) a INF - mgrpolach4a@seznam.cz

PŘÍRODOVĚDA: Máte připraven kámen. Pokuste se mu pomyslně vdechnout život, oživit jej... (Vysvětlovali jsme online - Je možné jej pomalovat, něčím dolepit atd... Je také možné mu vytvořit nějaké prostředí. Vámi oživené šutráčky poté nafoťte. Ve středu si vysvětlíme další postup...

PLANETA: Máte vymyšlený název nové planety z vašeho jména a názvu některé z planet. Pročtěte si charakteristiky alespoň 3 planet SLUNEČNÍ SOUSTAVY (str. 26-28). Na základě těchto charakteristik pracujte i se svou planetou. Zkuste jí vymyslet popis: Jak vypadá, čím je tvořena, čím je zajímavá .... Můžete použít fantazii.

Pracovní sešit: str. 14/ cv. 3 a str. 15/ cv.4 

VLASTIVĚDA:  Na teams v sekci chat najdete každý individuální zprávu  a doporučení pro vypracování úkolu do našeho lapbooku - Zlínský kraj. Postupně na úkolech začněte pracovat... Nikam ale nespěcháme... Ve středu si o úkolu řekneme více...

Pracovní sešit: V online výuce omrkneme úkoly z PS. (min. týden)

INFORMATIKA: Vytvořte v libovolném programu pro úpravu textu dokument, který bude obsahovat: POZDRAV, VAŠE JMÉNO (upravte text dle libosti) A NAKOPÍROVANÝ OBRÁZEK. Práci odešlete do pátku 20.11.2020 na email: mgrpolach4a@seznam.cz 


DISTANČNÍ VÝUKA (úkoly na týden od 9.11.2020 do 13.11.2020)

ÚKOLY PROBRANÉ NA OLINE VÝUCE: 
INF: Vytvořte v libovolném programu pro úpravu textu dokument, který bude obsahovat: POZDRAV, VAŠE JMÉNO (upravte text dle libosti) A NAKOPÍROVANÝ OBRÁZEK. Práci odešlete do pátku 20.11.2020 na email: mgrpolach4a@seznam.cz
PŘ: Máte připraven kámen. Pokuste se tomuto kamenu pomyslně vdechnout život, oživit jej... (Vysvětlovali jsme online - Je možné jej namalovat, něčím dolepit atd... Je také možné mu vytvořit nějaké prostředí. Vámi oživené šutráčky poté nafoťte. Příští středu si vysvětlíme další postup...
PLANETA: Máte vymyšlený název nové planety z vašeho jména a názvu některé z planet. S tímto názvem budete pracovat v úkolu další týden.
VL: V průběhu pátku a soboty vám postupně napíšu konkrétní zadání pro tvorbu naše lapbooku - Zlínský kraj. Další týden na úkolech budete pracovat. (Nikam nespěcháme...)

Pěkný víkend bez počítačů...Minulý týden jste opět pracovali. Zasloužíte si pochvalu. Doufám, že vám ji budu moci brzy vyslovit i ve škole.

ONLINE VÝUKA TENTO TÝDEN: 11:15 - 12:00 - OFICIÁLNĚ... V případě zájmu se ale můžeme sejít i dříve... Od 10.15 vám budu k dispozici.

Děkuji za vaše fotografie výtvarných děl v přírodě (dobrovolný úkol VV) i popis sportovních měření.   Super nápady.

GALERIE: (V případě, že někdo má vyfoceno a zapomněl foto poslat, pošlete dodatečně na můj e-mail mgrpolach4a@seznam.cz)

PŘÍRODOVĚDA: 

1. ÚKOL: Zatím se zabýváme složkami neživé přírody. Její součástí jsou horniny a nerosty. Vaším úkolem bude do středy 11.11.2020 objevit na zahrádce, na ulici, v přírodě.... prostě kdekoliv venku kámen, který se vám bude líbit. S tímto kamenem budeme dále pracovat a navazovat na úkoly z jednotlivých předmětů. Přeji úspěšné pátrání po nejúžasnějším kameni! (Nehledejte zlato... stačí kámen, který vás něčím zaujme...)

2. ÚKOL: Splňte úkol PŘ z únikové hry. Na pomoc můžete použít učebnici str. 23 - 28. 

Úkoly z pracovního sešitu uděláme společně online. Na online hodinu mějte nachystáno jméno vaší vymyšlené planety z min. týdne, kámen + učebnici a pracovní sešit.

3. ÚKOL: Omrkněte přiloženou tabulku (obrázek). Najdete v ním přehled vašich odpovědí (POZITIVA x NEGATIVA TĚŽBY) z minulého týdne.

VLASTIVĚDA: 

1. ÚKOL: Splňte úkol VL zaměřený na opakování krajů ČR z únikové hry. Na pomoc můžete použít příruční mapu ČR.

2. ÚKOL: Zmiňovaný LAPBOOK o Zlínském kraji - V online výuce si rozdělíme jednotlivé činnosti + vysvětlíme postup práce.
3. ÚKOL: Vypracujte si úkoly z pracovního sešitu (do středy) - strana 23 / cvičení 5 (Udělejte ty části úkolu, které víte bez nápovědy... Ostatní doladíme online.) Dále se zaměřte na úkoly z pracovního sešitu (do pátku) - strana 26 / cvičení 1, 2, 3, 4, 5 - OBYVATELSTVO ČR.

Na online hodinu mějte nachystán pracovní sešit a poznámkový papír.
DOBROVOLNÉ ÚKOLY Z VV, TV A INF 

VV - Na VV bude navazovat úkol v online výuce.

TV - Tento týden si vyzkoušejte nacvičit minutovou sestavu na hudbu. Nemusí se jedna o tanec. Můžete zapojit míč, hokejku, domácí zvíře apod...

Náměty na vyzkoušení: 1. NÁMĚT OH NA NA NA FOOT DANCE CHALLANGE  / 2. NÁMĚT - JUST DANCE - TANEC PODLE VIDEA (MŮŽETE ZAPOJIT RODIČE A SOUROZENCE) / 3. EVOLUCE TANEČNÍCH KROKŮ 

INF - Na INF bude navazovat úkol v online výuce.

DISTANČNÍ VÝUKA (úkoly na týden od 2.11.2020 do 6.11.2020)

A máme tady listopad.

Moc děkuji za vaše příkladné plnění úkolů. 

Těším se na spolupráci při výuce online.

Přeji stálé zdraví...

PŘÍRODOVĚDA: Úkol ( poznávačku nerostů a hornin) z minulého týdne měla většina z vás správně. Zde jsou správné dvojice i výsledky příkladů pro kontrolu.

Úkol pro bystření ... propojení s matematikou... Mají něco společné výsledky u hornin a u nerostů z hlediska matematických operací? Kdo ví, pošle mi ve formuláři... - ÚKOL NENÍ POVINNÝ

Přemýšlejte, jak těžba působí na okolní prostředí, co člověku těžba přináší a jaké má negativní dopady.
Stručný názor k problematice mi napište do formuláře.

Přečtěte si v učebnici str. 23, 24 a 25. Zopakujte si názvy planet. Zkuste vymyslet novou planetu. (Již jsem vám zmiňoval ve VV.) Její název poskládejte z vašeho křestního jména či příjmení a konce slova jedné z planet naší sluneční soustavy. (Např. Jan + Saturn = JANTURN, Iva + Venuše = IVANUŠE apod.) S těmito názvy budeme pracovat příští týden.

Na úkoly se podíváme zároveň společně při online výuce ve středu v 11:00 (Pokud vám půjde připojení...)

VLASTIVĚDA: Ve vlastivědě navážeme na úkoly z minulého týdne. Najděte si úkol (soubor - DRUHÝ ÚKOL - ŠOTEK z PŘ). U jednotlivých charakteristik nerostů a hornin jsou uvedeny také oblasti, ve kterých se těží, nacházejí. Na mapě ČR najděte alespoň 5 takových míst. (Například...1-CH MAGNETIT - Těžím se v rudných dolech, v Krušných horách. - Tzn. Beru mapu ČR a hledám Krušné hory u hranic s Německem - severozápad ČR.) - Pracuj samostatně a najdi alespoň 5 takových míst dle zadání.

V učebnici si stručně pročtěte informace na str. 32  - státní symboly, ústava a poté str. 35 - Obyvatelstvo ČR.  + Minulý týden byl jeden ze státních svátků - 28.října - Zamysli se a připomeň si, co je to za den. Minulý rok jsme k tomuto dni a událostem, které jsou s ním spojeny, měli projektový den. Zde zajímavý odkaz pro zájemce: Znění celé hymny naší vlasti: (4 sloky) -  ZDE (zpěv: Kristýna Daňhelová, hraje Moravia Brass Band pod vedením dirigenta Chuheie Iwasakiho.)

Na závěr omrkněte v učebnici dvoustránku o našem kraji - str. 22 a 23. Na tyto informace budeme navazovat příští týden tvorbou lapbooku.

Na úkoly se podíváme zároveň společně při online výuce ve středu v 11:00 (Pokud vám půjde připojení...)


INFORMATIKA: Pokuste se pomocí návodu společně s rodiči spustit nástroj pro online vyučování: MS TEAMS. V případě dotazů k instalaci a spuštění se na mne klidně obraťte s dotazy.


TĚLESNÁ VÝCHOVA: Dobrovolný úkol do TV přidám v pondělí. Pořád ale myslete na to, že pohyb vám pomáhá při ochraně zdraví. DOBROVOLNÝ ÚKOL: Sport je také o pravidlech a měření...Vymyslete si určitou pohybovou aktivitu (takový pohybový test). Stanovte podmínky... jak bude měřen sportovní výkon. Dvakrát změřte svoji výkonnost ve vymyšlené aktivitě... /Popřípadě dopište, na co jste přišli...
(Příklady měření:
1. STŘELBA NA BASKETBALOVÝ KOŠ (1min) - měří se počet košů (1. kolo - 17, 2. kolo - 12) - Ve druhém kole už sportovce bolela ruka :D
2. OBÍHÁNÍ DOMU - (měří se čas) ... Z trati jsou odstraněny překážky (hrábě, sekačka, koš a pod.) - (1. kolo měření: 26 vteřin, 2. kolo měření 27 vteřin) - vyrovnané výkony
3. SKOK VYSOKÝ (DOSAH U ZDI) - Sportovec stojí pravým ramenem u staré zdi. Zdvihne ruku a udělá křídou značku. Potom vyskočí z míst směrem vzhůru a ve výskoku udělá značku. Měří se vzdálenost mezi 1. a 2. značkou (1. měření - 31 cm, 2. měření - 34 cm) - U druhého měření byla lepší taktika a využíval se odraz z více pokrčených kolen. ATD.)


VÝTVARNÁ VÝCHOVA: PRO DOBROVOLNÍKY - Pokud počasí dovolí... Při vycházce do přírody zkuste vytvořit nějaké dílo venku pouze za pomoci přírodnin. (Podzimní příroda sama tvoří mnohé obrazy... Stačí se rozhlédnout.) Zájemci mohou své dílo poté vyfotit a zaslat mi na e-mail. (mgrpolach4a@seznam.cz)

PŘÍKLADY UMĚLECKÝCH DĚL V PŘÍRODĚ...

SAMOSTATNÁ PRÁCE - distanční výuka... (od 19.10.2020 do 23.10.2020)

V pátek 23.10.2020 (9:15) zde najdete odkaz na online konzultace nebo online plnění úkolů. Pro zájemce. ...........................  Žáci, omlouvám se... ALE TATO ONLINE KONZULTACE MUSÍ BÝT V PÁTEK ZRUŠENA - DŮVODEM JSOU JINÉ PRACOVNÍ POVINNOSTI. Děkuji za pochopení...

Přeji vám krásný odpočinkový týden. 

Moc děkuji za vaši spolupráci. Všechna hodnocení vám zde vložím.


VLASTIVĚDA: V odkazu níže se dostanete do procvičování učiva VL. Vaším úkolem je otevřít všech 15 zámků. Čtěte pozorně zadání. Na začátku nemusíte zadávat celé jméno a příjmení - Můžete použít přezdívku (Takovou, abych ale já poznal, o koho se jedná.) Naprogramovaná aktivita počítá také váš čas. 3 nejrychlejší řešitele vám na konci týdne zveřejním. (V případě potřeby nápovědy stiskněte žlutou žárovku.)

ODKAZ ZDE.


PŘÍRODOVĚDA: Nejprve si prohlédněte obrázky, které přikládám níže. Je to taková prezentace k opakování učiva o horninách. Do pracovního sešitu na str. 9 si překreslete myšlenkovou mapu k dělení hornin. (Tato mapa je mezi obrázky uvedena.)

Další úkol: Prohlédněte si přiložený dokument, v němž řádil šotek. Přeházel obrázky nerostů a hornin a jejich popisky. Výsledné dvojice ve tvaru: A-4, B-9, C-1, D-5 apod... mi napište do formuláře.

TV: Do TV jsem připravil sportovní bingo pro dobrovolníky. Úkoly platí na celý týden. Zaznamenávejte si postupně splněné úkoly (obdélníčky). Dokážete si poradit se všemi 20? 

Dobrovolníci v pátek vyplní počet zvládnutých činností z uvedeného TV - BINGA.

VV: (Pětiminutová aktivita pro zájemce) Ve výtvarné výchově se v dalších hodinách budeme věnovat otisku prstu a činnostem, které s otiskem osobnosti jedince do společnosti souvisí. Vyzkoušejte si doma následující...  Zjistíme, jak vypadá otisk prstu, ze kterého budeme vycházet. Připravíme si: odstřižek papíru, tužku, izolepu a nůžky. Měkkou tužkou silným tlakem pokreslíme odstřižek papíru. Nachystáme si kousek izolepy (cca 3 x 3 cm). Prstem, ze kterého chceme snímat otisk, několikrát přejedeme grafit na papíru. Na začerněný prst přilepíme izolepu. Opatrně sejmeme otisk a izolepu nalepíme na odstřižek. Umyjeme si ruce. 

INF: Věnuj se 3 minuty psaní textu na klávesnici notebooku, PC, tabletu či mobilního telefonu. Připomeň si zajímavá tlačítka, o nichž jsme se bavili (Enter, Esc, mezerník, čísla, delete, caps lock...)

Do formuláře níže mi napiš jedno tlačítko na klávesnici a popiš jeho funkci. (Př. mezerník - Po zmáčknutí mezerníku udělá uživatel mezeru při psaní textu.)


DOMÁCÍ ÚKOLY - distanční výuka... (od 14.10.2020 do 16.10.2020)

VL: Omrkněte a pročtěte si v učebnici str. 32, 33, 34 a 35. Jedná se o učivo, které jsme již probírali. Zaměřte se na nové poznatky a zajímavosti. ODKAZ NA VIDEO - zajímavosti TOP 10 Nejčastější příjmení v ČR.
Úkol pro zájemce: Vyberte si jeden z krajů (mimo kraje Zlínského) a vyplňte příslušný list v pracovním s.


PŘ: Pročtěte si informace o RUDÁCH A ENERGETICKÝCH SUROVINÁCH - učebnice str. 20/21.

                                                                                             Příští týden navážeme výukou online a procvičováním.


Úkoly na dny 14.10.2020 a 16.10.2020 zde najdete od 9:15 hod ve středu.


Na této stránce budou publikovány úkoly pro žáky ZŠ SLOPNÉ - 5. ročník.   
ONLINE VÝUKA od 14.10.2020 do 1.11.2020