Masarykova univerzita, Pdf / FSpS                                             odkaz: e-portál pro studenty seminární skupiny Mgr. et Mgr. Martin Polách                               Kompetence učitele základní školy, Reflexe pedagogické praxe, Diplomová práce aj.

Soukromé zobrazení.


K přístupu je nutné znát osobní heslo.