Aktuality a organizační záležitosti

Vážení rodiče, milí žáci...
Po podzimních prázdninách (Doufám, že jste je prožili ve zdraví, s blízkými a co nejlépe. Doufám, že jste načerpali síly do další práce ...) vám opět posílám stručné informace.


Protože se situace nezměnila a povinná distanční výuka bude probíhat nadále, zasílám v příloze nový rozvrh. Je v podobném duchu, jak tomu bylo dříve. Navazuje však na rozvrh klasický. Na každý den jsou zde uvedeny "online hodiny" skrze aplikaci Microsoft teams (modře). Zároveň zde najdete (v šedém rámečku) informaci o zasílané samostatné práci, DÚ pro daný den. Po celou dobu platí procvičování čtení - mimočítanková četba.
Pro případné dotazy žáků i rodičů budu k dispozici na chatu Edupage či na telefonu.
V pondělí tedy začínáme online výuku přes uvedenou aplikaci. Připravené události najdete přes dané týmy a kanály (vyučovací předměty). Do hodiny (hovoru) se prosím přihlašujte pár minut před jejím započetím.


Děkuji za spolupráci. Přeji stálé zdraví a pěkný zbytek víkendu.INFO: 13.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci...
v návaznosti na dnešní poradu a aktuální nařízení vlády zasílám informace týkající se distanční online výuky.
Jak již jistě víte, distanční online výuka bude probíhat přes platformu Jitsi Meet a Edupage. Tuto aplikaci si nemusíte stahovat, pokud bude vaše dítě pracovat přes počítač. V případě, že bude pracovat přes mobil (či tablet) je potřeba uvedenou aplikaci stáhnout dle návodu. (Ten najdete ve středu na třídních stránkách.) - Dnes jsme s žáky informace probírali. Pro přihlášení do uvedené aplikace, bude potřeba kliknout na odkaz, díky němuž se dostanete do naší virtuální třídy. (Ten bude vyučujícím zaslán na EDUPAGE - Najdete jej zároveň na třídních stránkách.)
Dříve, než začneme pracovat v online prostředí dle určitého harmonogramu (povinná distanční výuka), bych si chtěl s jednotlivými z vás ujasnit dílčí možnosti práce daného žáka. Takto učiníme zítra. Všechny vás budu telefonicky kontaktovat. Popřípadě můžeme domluvu vyzkoušet přes chat na Edupage.
Středa (14.10.2020) tedy bude dnem dolaďování podmínek a efektivity výuky. Děti budou mít na tento den zadané úkoly pro samostatnou práci.   ZDE

Děkuji vám za pohotovou a věcnou zpětnou vazbu. Online výuka naší třídy dle podmínek jednotlivých žáků budu probíhat následovně:

ONLINE VÝUKA MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDY

PO, ÚT, ČT, PÁ - 1. vyučovací hodinu 8:00 - 8:45 s paní učitelkou Hýskovou. (Na EDUPAGE vám bude odeslán odkaz na online výuku pro daný den. Tento odkaz vám také vykopíruji na třídní stránky.) Práci od paní učitelky taktéž sledujte v sekci DÚ - Edupage. Je možno se s p. uč. Hýskovou spojit taktéž přes chat na Edupage.


ONLINE VÝUKU JAZYKŮ (ČESKÉHO I ANGLICKÉHO) A VLASTIVĚDY + třídnické hodiny: 

Každý všední den je možno spojit se s třídním učitelem pro případné dotazy online přes chat EDUPAGE. 

Povinná online výuka: 9:30 - 11:30, (1 vyučovací hodina - cca 45 min. - Další část bude věnována případným konzultacím úkolů a individuální práci s žáky.) PONDĚLÍ, ÚTERÝ A ČTVRTEK. 

Úkoly budou zadávány přes sekci DÚ. Naleznete je také na třídních stránkách v sekci: VÝUKA ONLINE 14.10.2020 - 1.11.2020.


Během zítřka tedy doladíme detaily výuky. Ve čtvrtek je první možnost výuky online. (V případě určitých problémů se zapojením do výuky online mne vždy informujte jakkoliv. Není to problém.)
Každý den minimálně od 7:30 do 15:00 budu k dispozici online. Dle potřeby mne můžete kontaktovat na mobilní telefon.


Držím nám všem palce. Myslím, že spolupráce s vámi bude opět na jedničku.
Přeji vám hezký večer.

Mgr. et Mgr. Martin Polách


V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 se zakazuje osobní přítomnosti všech žáků na základním vzdělávání v základní škole (včetně školní družiny). Od středy 14. 10. 2020 přechází naše škola na povinnou distanční výuku. Ta bude trvat do pátku 23. 10. 2020. Na týden od 26. do 30. října se distanční výuka nevztahuje. 

Návrat do školy je v tuto chvíli naplánován na 2. listopadu 2020. Distanční výuka se bude skládat z pravidelné online výuky a ze samostatné práce žáků, zadávané učiteli přes Edupage. Počet úkolů bude vycházet z počtu hodin klasického rozvrhu, s výjimkou výchov a informatiky. Komunikačním nástrojem pro distanční výuku je EduPage, kde budou jednotliví učitelé zadávat úkoly či informovat žáky o online výuce. Účast na distančním vzdělávání je povinná, u online hodin se budou zapisovat absence, žáci budou za plnění úkolů hodnoceni. 

Školní jídelna umožní žákům školní stravování. Žáci nebo zákonní zástupci mají možnost podle svých aktuálních podmínek objednaný oběd odebrat či sníst. Výdej obědů se nevztahuje na týden od 26. do 30. října! Nezapomeňte si prosím aktualizovat případné objednávky přes portál strava.cz. V návaznosti na počet zájemců o školní stravování může dojít ke změně jídelníčku i času vydávání jídel. Ten je stanoven takto: Výdej do jídlonosičů: 10:45 - 11:20 Přímá konzumace: 11:30 - 12:30 Do školní jídelny budou žáci vcházet zezadu přes spojovací krček.


Dobrý den. Děkuji za příkladnou spolupráci na začátku školního roku 2020/2021.
INFORMACE:
V pátek 11.9.2020...  beseda zaměřená na myslivost, les, ochranu přírody, péči o zvěř pro žáky 5. ročníku. Žáci 5.A se akce zúčastní od 1.- 4. vyučovací hodiny. 5. vyučovací hodinu se učíme.
S sebou: pomůcky do ČJ (Ty si mohou děti nechat již ve čtvrtek ve škole.), batůžek, pití, svačinu.
Děkuji.Milí žáci, vážení rodiče...
Možná jste již zaznamenali různé změny na oficiálních www stránkách školy a pod. O všech novinkách vás budu souhrnně informovat na začátku školního roku. Odkazy na stránky najdete na úvodní stránce.
FOTKY: Focení třídy proběhne v měsíci září či říjnu. Fotky z konce roku bohužel nebylo možno vytisknout z důvodu odstávky tiskárny. Situaci však již řeším.
ROZVRH: Na úvodní stránce je k dispozici rozvrh třídy. Rozvrh žáci dostanou i v tištěné podobě 1.9.2020.

SLÍBENÁ POMOC ???  PŘÍPRAVA NOVÉ TŘÍDY :) 

Jak jsme se na konci školního roku domlouvali, zájemci mi mohou přijít pomoc s výzdobou třídy... Tento školní rok budeme mít novou třídu. Bohužel zatím není plně připravena. Doufám, že z ní brzy budou vyklizeny přebytečné materiály.  Zájemci se mi mohou hlásit prostřednictvím formuláře (níže) - termín: čtvrtek, 27.8.2020 od 11:15. Nahlaste se mi prosím do středy (večer) - zájemce bych vyzvedl před budovou školy v 11:15.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - Bude nová možnost přihlašování obědů přes internet. Bližší info předám žákům ve škole. Ve škole máme nový terminál na přihlašování obědů. Společně se jej naučíme ovládat.


ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 - organizace školního roku

zahájení školního roku: úterý 1. září 2020
konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
konec 2. pololetí: středa 30. června 2021
zahájení dalšího školního roku 2021/2022: středa 1. zá
ří 2021

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020
Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny: 8.března 2021 - 14. března 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
Velký pátek: pátek 2. dubna 2021
Velikonoční pondělí: pondělí 5. dubna 2021
Svátek práce: sobota 1. května 2021
Den vítězství: sobota 8. května 2021
Hlavní letní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021


ÚTERÝ - 9.6.2020 - Výuka venku... sraz ve třídě 7:55 !!!  (Potřebujete: batůžek, svačinu, čip na oběd, vhodné oblečení... vědomosti, dovednosti a dobrou náladu.)

Úkoly na týden: 8.6.2020 - 12.6.2020 pro žáky, kteří pokračují v distanční formě (škola z domova)
Úkoly budou zadávány vždy zpětně. Tzn. v úterý odpoledne budou zveřejněny některé materiály z úterní výuky a pod. Sledujte průběžně jednotlivé předměty. ČESKÝ JAZYK ---- MATEMATIKA ---- ANGLICKÝ JAZYK --- VL/PŘ


Úkoly na týden: 1.6.2020 - 5.6.2020 pro žáky, kteří pokračují v distanční formě (škola z domova)
Úkoly budou zadávány vždy zpětně. Tzn. v úterý odpoledne budou zveřejněny některé materiály z úterní výuky a pod. Sledujte průběžně jednotlivé předměty. ČESKÝ JAZYK ---- MATEMATIKA ---- ANGLICKÝ JAZYK --- VL/PŘ


Úkoly na týden: 25.5.2020 - 29.5.2020 pro žáky, kteří pokračují v distanční formě (škola z domova)

Úkoly budou zadávány vždy zpětně. Tzn. v úterý odpoledne budou zveřejněny některé materiály z úterní výuky a pod. Sledujte jednotlivé předměty.     ČESKÝ JAZYK ---- MATEMATIKA ---- ANGLICKÝ JAZYK --- VL/PŘ

PONDĚLÍ: 25.5.2020 - organizační záležitosti / reflexe školy doma / opakování a mapování dovedností ...


Úkoly na týden: 18.5.2020 - 22.5.2020

Základní informace k výuce od 25.5.2020

Prohlášení žáci odevzdávají třídnímu učiteli.

PONDĚLÍ:

1. ČESKÝ JAZYK: RÉBUS : VĚTA - 1. část úkolů/ Úkol z učebnice...
2. ANGLICKÝ JAZYK: Vocabulary - Unit 8, Unit 9 - ústně...
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: Druhá část úkolů - RÉBUS: VĚTA / Výzva: podstatná jména ...
2. ANGLICKÝ JAZYK: Minitesty - ústně... / Challange 3
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

STŘEDA:
1. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Budeme se věnovat ČJ i AJ - Řekneme si informace o dalším týdnu.
2.MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
3. ČESKÝ JAZYK: Pracovní sešit- str.22/cv.4

ČTVRTEK:
1. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
2. ČESKÝ JAZYK: Pracovní sešit str 22/cv.5

PÁTEK:
1.ČESKÝ JAZYK: Dokončování úkolů . Četba knihy !!!
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. 
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


Úkoly na týden: 11.5.2020 - 15.5.2020

Všechny vás moc zdravím, máme tu opět další týden, tentokrát již bude celý, od pondělí do pátku.

Po slunečném víkendu se zase pustíme do práce... 

 ... Přeji pěkný týden ...  a co nejméně únavy ... a co nejvíce elánu do školních povinností s úsměvem.

... V týdnu vašim rodičům postupně budu volat. Uděláme si takové malé třídní schůzky - po telefonu :) .


PONDĚLÍ:

1. ČESKÝ JAZYK: RÉBUS - formulář / První část z úkolů: DESÍTKA 2: hrátky s češtinou/ Učebnice: strana 84/diktát cv. 11 - přepis...

2. ANGLICKÝ JAZYK: CHALLANGE2 - THE TIME - Zopakuj si slovíčka (half, quarter, o´clock, past, to ....) a jdi na to.... 
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: Druhá část z úkolů: DESÍTKA 2: hrátky s češtinou/ Úkoly z učebnice: strana 82/ cvičení 10 - ústně, strana 83/ cvičení 2, 3, 4 - ústně

2. ANGLICKÝ JAZYK: Book/ PAGE 42 - FREE TIME - poslechy a příkladové rozhovory

3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

STŘEDA:
1.  9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Budeme se věnovat AJ - Superspy J. Bond + Český jazyk - SLOVESA / Vyvození učiva

2.MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo? 

3. ČESKÝ JAZYK: CHALLANGE - ČJ/VÝZVA 1 - řazení kartiček... Držím palce !!!


ČTVRTEK:
1. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
2. ČESKÝ JAZYK: Práce s úryvkem textu Lichožrouti + BÁSEŇ - ŠIFRA - formulář

PÁTEK:
1.ČESKÝ JAZYK: Dokončování úkolů . Četba knihy !!!
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Budeme se věnovat opakování: Skloňování podstatných jmen a budeme konverzovat v AJ.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

Děkuji za odeslání předběžné informace o docházce dítěte do školy od 25.5.2020.

Aktuální informace: 1. stupeň -  ZDE  STRÁNKY ZŠ LUHAČOVICE (Zároveň by vám měl přijít oficiální e-mail.)
Bližší informace budou příští týden, kdy se pevně stanoví rozvrh do konce školního roku a pod. Naše třída nemá problém v oblasti dělení na více skupinek, tzn. budeme společně. Já bych byl nejraději, kdybych si všechny předměty odučil sám. Tak to prozatím mám naplánováno ( s paní Hýskovou jsme prodiskutovali další učivo matematiky, které by se probíralo a pod.) Výuka by se poté dala pěkně provázat a za mne by se jednalo o nejefektivnější variantu. Počkáme ale na závěrečný verdikt... 

CO JE JIŽ ZNÁMO? 

Vyučování bude zahájeno v pondělí 25. května 2020.
Žáci budou rozděleni do skupin. My jsme OK.
Žáci musí mít u sebe 2 roušky na den a sáček na jejich uložení.
Žáci budou sedět sami ve své lavici, budou dodrženy 2 metrové rozestupy (v tomto případě nemusí mít nasazenou roušku).
Roušku musí mít žáci nasazenou během cesty do školy a ze školy a při pohybu ve společných prostorách školy.
Žáci nesmí jevit příznaky nachlazení!!!


Stravování ve školní jídelně bude zajištěno formou teplých obědů za dodržení odstupů a zvýšených hygienických opatření. Školní družina nebude fungovat ve své klasické podobě, bude však možno děti do odpolední části výuky přihlásit (max. do 16:00) V případě většího zájmu dětí z naší třídy bych odpolední část klidně zabezpečil personálně. 

Před nástupem do školy budou muset rodiče vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez podepsaného prohlášení nemůže být žák vpuštěn do budovy.
Toto prohlášení je k dispozici na stránkách školy nebo v originální neofocené podobě níže...

Rodiče mají do budovy školy vstup zakázán.

Škola zajistí nutná hygienická opatření

U dětí, které budou pracovat dále distanční formou a nebudou mít možnost nastoupit, si domluvíme individuální hovory či hovory i s dětmi ve škole a pod. 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ: mgrpolach4a@seznam.cz


Úkoly: 4.5.2020 - 7.5.2020

Ve čtvrtek budu mít informace o tom, jak bude výuka dále probíhat.

Je před námi opět nový týden. Doufám, že jste si užili víkend. Doufám, že jste něco zajímavého zažili, vyzkoušeli, navštívili, hráli, poznali ...

DOTAZ: Chtěl bych se zeptat na předběžnou informaci o docházce vašeho syna/ vaší dcery od 25.5.2020 prezenčně do školy. Dnes by měla být zveřejněna oficiální vyhláška a v týdnu máme ve škole poradu. Jakmile budu mít všechny informace ověřeny, pošlu vám veškeré důležité informace. Zatím je znám pouze oficiální pokyn MŠMT. Teď záleží, jaké podmínky a možnosti zvolí naše škola. 

Vaše odpověď je pouze orientační a slouží jen pro mne...  Je evidentní, že rozhodnutí některých z vás bude definitivní až dle všech podstatných a ověřených informací. 

Prosím o vyplnění nezávazného formuláře....

Opět na vás čeká prodloužený víkend. Makáme .... :)

PONDĚLÍ:
1. ČESKÝ JAZYK: Prohlédněte si: JAK TO DOPADLO? - Výsledky, řešení a poznámky k MALÉMU OPAKOVÁNÍ 1 A MALÉMU OPAKOVÁNÍ 2. / Úkoly z učebnice.
2. ANGLICKÝ JAZYK: Učebnice - příkladové věty... (učebnice str.40) / Activity book: PAGE 39/EXERCISE 5 

3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: Soubor - úkoly do sešitu ČJ / Slovesa - úkol s obrázkem včelky Máji/ Vzory - rytíř...
2. ANGLICKÝ JAZYK: Gramatika: sloveso "DO" / Gramatika: Do you like... ? / CHALLANGE - Soutěžní výzva - AJ...
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


STŘEDA:
1. ČESKÝ JAZYK: 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor.
Úkoly z pracovního sešitu.... Kdo bude v online hovoru... ? Úkoly uděláme společně.
2.MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


ČTVRTEK:
1. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
2. ČESKÝ JAZYK: Dokončování úkolů .... + četba 


Úkoly: 27.4.2020 - 30.4.2020

Tento týden máme opět kratší. Čeká na vás prodloužený víkend.
Opět chválím za minulý týden. Zní to jako fráze, kterou si tady kopíruji, ale je to tak... Opravdu mi děláte radost. Moc dobře se mi s vámi spolupracuje. Když něčemu nerozumíte, voláte, píšete... Společně si vše vysvětlujeme.

Funguje to výborně. Ve škole to potom dotáhneme a bude to super. V AJ procvičujte neustále slovní zásobu různými typy cvičení a opakování - Příští týden vám pošlu soubor, který vám práci a učení ulehčí. 

Tento týden nás čeká pouze jedna on-line výuka - STŘEDA: 29.4.2020.


PONDĚLÍ:
1. ČESKÝ JAZYK: Prohlédněte si znovu video - VIDEO - PODSTATNÁ JMÉNA : MUŽSKÝ ROD (vzory-úvod) z minulého týdne.
V učebnici na straně 73 opět prostudujte tabulku skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského. Stejně tak učiňte na str. 80. Uvědomte si různá dělení vzorů. Vyzkoušejte si jednotlivé vzory vyskloňovat na papír a ověřte si správnost. OBRÁZEK- Kontrola: hledání chyb z minulého týdne. Prohlédněte si, zda jste některé chyby nepřehlédli. Pracovní sešit: část úkolů...

2. ANGLICKÝ JAZYK: Učebnice - poslech str. 38 / Slovíčka - pročtěte a popřípadě zapište do slovníčku. Activity book - úkol str.38/cv.1 - obrázkový slovníček - TV programmes.

3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: / VZOR PÁN - tvrdý vzor - pozor na jednotlivé pády a koncovku 3. a 6. pádu, č.jednotného - ovi. POMŮCKA: PÁNI-PÁNY. Pracovní sešit: část úkolů... Čtenářský list - kniha: Malá čarodějnice. Odpovědi na otázky z formulářů na stránkách.
2. ANGLICKÝ JAZYK: ASK AND ANSWER - str. 38 dole - Tvorba různých otázek a odpovědí dle vzoru - ústně. Učebnice - str. 40 - TV GUIDE.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


STŘEDA:
1. ČESKÝ JAZYK: 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. HRA: Chcete být milionářem - ČJ. Opakování - podstatná jména. V další části se zaměříme na slovní zásobu AJ.
2.MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


ČTVRTEK:
1. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
2. ČESKÝ JAZYK: Pracovní sešit: část úk
olů / Úkoly online pro zájemce / MALÉ OPAKOVÁNÍ 2 - on-line test.


Úkoly na týden: 20.4. 2020 - 24.4.2020


Za minulý týden zasloužíte opět velkou pochvalu.
Z důvodu nutnosti přeprogramování stránek a navýšení kapacity vložím vaše fotky z domácího učení až dnes večer....


PONDĚLÍ:
1. ČESKÝ JAZYK: Prohlédněte si v učebnici na straně 73 tabulku skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského. Uvědomte si různá dělení vzorů. Vyzkoušejte si jednotlivé vzory vyskloňovat na papír a ověřte si správnost. Učebnice: str. 73/cv. 12 - přepis do školního sešitu. OBRÁZEK - Zahrajte si n
a učitele. Najdete a opravte všechny chyby v textu...

2. ANGLICKÝ JAZYK: Úkol z pracovního sešitu: MY STAR TURN.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
4. VLASTIVĚDA: Omrkněte učivo.


ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: HRA: ŽEBŘÍKY - KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN/ VZOR PÁN - tvrdý vzor - pozor na jednotlivé pády a koncovku 3. a 6. pádu, č.jednotného - ovi. POMŮCKA: PÁNI-PÁNY. Zopakujte si ústně pravidla psaní koncovek u podstatných jmen tohoto vzoru. Učebnice str. 75/cv.6, 7, 8 - ústně.
2. ANGLICKÝ JAZYK: Logická hádanka v prac. s. - NAME 1/NAME2.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


STŘEDA:
1. ČESKÝ JAZYK: 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Budeme se věnovat zejména ČJ - KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN. V další části se zaměříme na slovní zásobu AJ.
2.MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


ČTVRTEK:
1. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
2. ČESKÝ JAZYK: Podívejte se na videa- od úterý v sekci ČJ. Kontrola: PS: str .15/+ PS: str.16/ úkoly 1, 2,3

PÁTEK:
1.ČESKÝ JAZYK: Dokončování úkolů . Opětovné shlédnutí videa. Hra: ŽEBŘÍKY/ ROZCVIČKA - VIDEO - Vzory podstatných jmen.
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Budeme se věnovat tématice skloňování podstatných jmen rodu mužského a procvičíme i AJ - tvorbu vět.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


Úkoly 14.4.2020 - 17.4.2020

Moc vám všem děkuji za vaše vzkazy na e-mail či telefon. Děkuji zároveň za přání k Velikonocům.
Fotky z domácího učení a velikonoční výtvory, které jste mi zaslali, vložím večer do galerie: FOTKY Z DOMÁCÍHO UČENÍ

Jedeme dále ...

ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: Pročíst si úvod k mužskému rodu a podívat se na tabulku (obrázek). Splnit úkoly na stránce ČJ - ústně, tzn. různá práce se vzory mužského rodu. Odpovědi na formulář: Jak zní slova v uvedených pádech? /LOGICKÁ HÁDANKA/ Procvičování určování vzorů - VIDEO 1/ VIDEO 2
2. ANGLICKÝ JAZYK: Poslech: The Dragon Crown
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

STŘEDA:
1. ČESKÝ JAZYK: Učebnice str. 71/cv. 1, učebnice str. 72./cv. 6, 
HRA: DETEKTIVOVÉ 2

2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Budeme se věnovat zejména ČJ - PROBLEMATIKA VZORŮ PÁN A HRAD. V další části se zaměříme na AJ.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


ČTVRTEK:
1. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
2. ČESKÝ JAZYK: Učebnice str. 72/ cv.7 dle zadání na stránkách ČJ - Úkoly z pracovního sešitu/ HRA: DETEKTIVOVÉ 2
3. ANGLICKÝ JAZYK: Úkoly z pracovního sešitu.


PÁTEK:
1.ČESKÝ JAZYK: Dokončování úkolů z pracovního sešitu / Kontrola správného řešení vět od spolužáků z min. týdne + Výsledky OPAKOVÁNÍ minulého týdne - Pročtěte si nejčastější chyby a zdůvodněte....
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Budeme se věnovat tématice skloňování podstatných jmen rodu mužského a procvičíme i AJ - tvorbu vět.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


Úkoly 6.4.2020 - 8.4.2020 (Další úkoly budou až 14.4.2020)

Máme pouze tři dny. Poté nás čekají VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.
...Omrkněte novou složku pro zájemce: FOTKY Z DOMÁCÍHO UČENÍ.

Doporučený rozvrh činností: 30.3.2020 - 3.4.2020
Doporučuji pravidelnou přípravu. Klidně si vše rozvrhněte jinak. Vytvořte si rozvrh podle sebe. Dělejte si haklíky :) u úkolů, které máte splněny a plánujte si úkoly na další den...
V jednotlivých předmětech budeš mít vždy v pondělí večer shrnuty požadavky. JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

PONDĚLÍ:
1. ČESKÝ JAZYK: První polovina vět od spolužáků.
2. ANGLICKÝ JAZYK: Úkol z učebnice. Opakování slovíček.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: 2/2 vět od spolužáků, opakování - online testík, obrázek Velikonoce - práce do školního s.
2. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
3. Omrkněte i složky HV, TV.


STŘEDA:
1. ČESKÝ JAZYK: kontrola práce v PS z minulého týdne.
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


SLÍBENÁ HRA: RISKUJ (NAPŘÍČ VŠEMI PŘEDMĚTY A DÁL...) 

Hra se načítá na internet. Jakmile bude nahrána, vložím zde odkaz.    

HRA - RISKUJ (4.A)
Doporučuji hru využít jako zábavné opakování, do kterého můžete zapojit celou rodinu. (-na volný večer - na víkend)
V souboru PRAVIDLA ... najdete doporučená pravidla hry.

Děkuji všem rodičům i žákům za příkladnou spolupráci a zpětnou vazbu. :)

TÝDEN 30.3.2020 - 3.4.2020:
Milí žáci, milí rodiče...
Práci na týden od 30. března do 3. dubna 2020 najdete v sekci jednotlivých předmětů. Přes týden pečlivě pracujte. Najeďte na pravidelnou přípravu. Víkend věnujte odpočinku. Už jsme najeli na systém - tzn. Pracujte co nejvíc samostatně. Když si s něčím nevíš rady, doplníme, neboj... 
Kdykoliv jsem k dispozici na mgrpolach4a@seznam.cz nebo na telefonu.

Doporučený rozvrh činností: 30.3.2020 - 3.4.2020
Doporučuji pravidelnou přípravu. Klidně si vše rozvrhněte jinak. Vytvořte si rozvrh podle sebe. Dělejte si haklíky :) u úkolů, které máte splněny a plánujte si úkoly na další den...
V jednotlivých předmětech budeš mít vždy v pondělí večer shrnuty požadavky. JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY


PONDĚLÍ:

1. ČESKÝ JAZYK: Určování vzorů - videa / První část úkolů z učebnice.

2. ANGLICKÝ JAZYK: Days of the week.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: Druhá část úkolů z učebnice/ ON-LINE úkol - RODY A VZORY
2. ANGLICKÝ JAZYK: Slovíčka - Vocabulary - lekce Space school.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
4. VŠEOBECNÝ PŘEHLED: Večer ZDE najdeš kvíz s otázkami z různých předmětů. Můžeš využít doma jako hru s rodiči či sourozenci.


STŘEDA:
1. ČESKÝ JAZYK: učebnice - četba.
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Budeme se věnovat zejména AJ - Telling the time in English. V další části se zaměříme na ČJ.  Video Telling the time in English poté najdeš na stránkách v AJ.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


ČTVRTEK:
1..MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?
2. ČESKÝ JAZYK: On-line testík/ Úkoly z pracovního sešitu/ Problémový úkol/ Prohlédni si prezentace - DIKTÁT, VZORY apod.
3. VLASTIVĚDA: Pracuj dle zadání. - PŘÍRODOVĚDA: Opakování


PÁTEK:
1. Úkoly k četbě. Dokončování úkolů ČJ.
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Shrneme si učivo: Skloňování podstatných jmen rodu ženského.
3..MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

4. ANGLICKÝ JAZYK: Prohlédni si video: Telling the time.


Děkuji všem rodičům i žákům za příkladnou spolupráci a zpětnou vazbu. :)

27.3.2020 - on-line výuka - 4.A

... 9:00: sraz ve skype skupině - https://join.skype.com/ei9TNI6eQs8b    /  9:15: voláme

TÝDEN 23.3.2020 - 27.3.2020:

Milí žáci, milí rodiče...

Práci na týden od 23. března do 27. března 2020 najdete v sekci jednotlivých předmětů. Přes týden pečlivě pracujte. Najeďte na pravidelnou přípravu. Víkend věnujte odpočinku. 

AŤ SE VÁM DAŘÍ. o:)
Kdykoliv jsem k dispozici na mgrpolach4a@seznam.cz nebo na telefonu.


Doporučený rozvrh činností: TÝDEN 23.3.2020 - 27.3.2020

Doporučuji pravidelnou přípravu. Klidně si vše rozvrhněte jinak. Vytvořte si rozvrh podle sebe. Dělejte si haklíky :) u úkolů, které máte splněny a plánujte si úkoly na další den...

V jednotlivých předmětech budeš mít vždy v pondělí večer shrnuty požadavky. JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY


PONDĚLÍ:
1. ČESKÝ JAZYK: Hra DETEKTIVOVÉ, PRACOVNÍ SEŠIT: str.8/ cv. 2, 3, ,4..., Prohlédni si přehled rodu ženského - obrázek na třídních stránkách. 

2. ANGLICKÝ JAZYK: Vypracuj úkoly z knihy.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


ÚTERÝ:
1. ČESKÝ JAZYK: UČEBNICE: str.61, cv.5- Vyzkoušej si napsat diktát. Přepiš si cv. do školního sešitu. Zdůvodňuj si ústně pravopis koncovek podstatných jmen. Chyboval/a jsi? Zvýrazni si problematická spojení a zdůvodni pravopis písemně. / UČ: str. 62,cv.1 - ústně, cv.2 - ústně, cv.3 - Prohlédni si tabulku.... cv.4 - ústně... PRACOVNÍ SEŠIT: str 9/cv. 1, a, b, c, dále cv. 2., cv. 3 - ústně. Vyzkoušej si novou hru - ROZCVIČKA: - VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO na třídních stránkách ČJ.

2. ANGLICKÝ JAZYK: Vypracuj úkoly z pracovního sešitu.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

STŘEDA:
1. Četba vlastní knihy + kontrola splněných úkolů z předešlých dnů.
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Probereme ČJ - vzory ženského rodu a podíváme se na učivo AJ. Na přání si také povíme o Přemyslovcích a Lucemburcích. Na stránkách Český jazyk a AJ bude odkaz na různé materiály, videa a prezentace pro ty, kteří neměli možnost práce při společném on-line hovoru.
3. MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


ČTVRTEK:
1..MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?

2. Dokončuj úkoly z ČJ i AJ. Procvičuj zde: 

3. VLASTIVĚDA: Pracuj dle zadání.


PÁTEK:

1. Četba vlastní knihy + kontrola splněných úkolů z předešlých dnů.

2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE bude odkaz na on-line hovor. Zkusíme si napsat diktát a pravopisné cvičení z ČJ, abychom zjistili, jak učivo chápeme. Budeme pracovat na četbě s porozuměním a mrkneme na základ učiva nové lekce v AJ. Zkontrolujeme různé úkoly napříč různými předměty. Na stránkách Český jazyk a AJ bude odkaz na různé materiály, videa a prezentaci pro ty, kteří neměli možnost práce při společném on-line hovoru.

3..MATEMATIKA: Paní učitelka Hýsková přidává úkoly každý den: Máš vše hotovo?


Dnešní testování hovorů: 10:00  ....
Včera jsem zkoušel jak aplikaci skype, tak také messenger. Při hovoru ve více lidech vypadávaly. Zkusíme i dnes. Popřípadě jsem včera zkoušel nástroj Cisco webex, který fungoval. Dnes vyzkoušíme s těmi, kteří mají možnost a potom se rozhodneme pro jednu variantu.        odkaz na skype skupinu: https://join.skype.com/ei9TNI6eQs8b

                                         Zkouška proběhla úspěšně. Děkuji za spolupráci. Příští týden budeme makat. :)

Kdo má možnost: Napište mi zde vaše jméno,kontakt na skype a já vás poté přidám do hovoru.


Děkuji za zpětnou vazbu.

ANKETA:     Možnosti použití aplikací k on-line komunikaci ...

Tento týden už to necháme bez online hovoru. Popřípadě zítra vyzkoušíme s těmi, kteří budou online dopoledne, některou variantu online hovoru. Vyzkoušíme její funkčnost a příští týden už tato možnost bude k dispozici. Řada z vás využila konzultace cvičení, učiva a pod, které jim dělalo problém, prostřednictvím e-mailu. 

Jinak paráda... Moc chválím za úkoly... A opět připomínám... (Nesedět celý den u PC....) Do sekce TV vám přidám náměty na činnosti. Postupně sledujte. :) Stejně tak sledujte ostatní předměty. Postupně budu přidávat úkoly a zajímavosti.

Uvidíme, jak se nám to rozjede. Někteří nemají přístup k internetu, jelikož rodiče PC využívají k práci - home office. To je pochopitelné. Tyto případy budeme eventuálně řešit individuálně. DROBNÝ SOUHRN INFORMACÍ:

Výuka online- základ zde na stránkách... Proklikávejte se jednotlivými předměty: JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY - Sledujte níže informace. 

Najeďte na pravidelnou přípravu.     Výuka je online. Neseďte ale celý den u PC !!!

Najděte si čas na rodinu, telefon s prarodiči, četbu knihy, shlédnutí oblíbené pohádky či filmu... Zkuste doma pomáhat. :) Zpívejte, tancujte, malujte, cvičte, sportujte, buďte v nějakém kontaktu s kamarády... 
                                                                                       HODNĚ SIL VŠEM. o:)  

Kdykoliv jsem k dispozici na mgrpolach4a@seznam.cz nebo na telefonu.

Doporučený rozvrh činností: TÝDEN 16.3.2020 - 20.3.2020

Doporučuji pravidelnou přípravu. Klidně si vše rozvrhněte jinak. Vytvořte si rozvrh klidně podle sebe (např. Každý den se věnuji jednomu předmětu apod...). 

V jednotlivých předmětech budeš mít vždy v pondělí večer shrnuty požadavky.  JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY


PONDĚLÍ: 

1. Pročti si všechny úkoly do ČJ na týden: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/cesky-jazyk/. Jeden z úkolů si vyber a vypracuj do školního sešitu.
2. Pokud máš přístup k internetu, najeď na stránku: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky-vzoru/cviceni.htm Vždy si řekni ústně a poté klikni na patřičné okénko.

3. Podívej se na: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/matematika/ Máš vše hotovo?

ÚTERÝ: 

1. Vyber si další z úkolů do ČJ : https://mgr-martin-polach.webnode.cz/cesky-jazyk/... Pokud máš přístup k internetu, najeď na stránku: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm Vždy si řekni ústně a poté klikni na patřičné okénko.

2. VL - přečíst v učebnici str. 19 - 22 (Zde přidávám odkaz na videa, která používáme ve Slopném ve VL: https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE )
3. Podívej se na stránku: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/matematika/ - NOVÉ ÚKOLY...
4. Pročti si informace o PRESENT SIMPLE A PRESENT CONTINOUNS: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/anglicky-jazyk/

STŘEDA:

1. Četba vlastní knihy + kontrola splněných úkolů z předešlých dnů.
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE je ODKAZ - ......středa 18.3.2020

ČTVRTEK: 

1. Dokončuj úkoly z matematiky.
2. Dokončuj úkoly z ČJ i AJ.
3. Vyzkoušej trenažér na koncovky podstatných jmen dle vzorů středního rodu: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html


PÁTEK:
1. Četba vlastní knihy + kontrola splněných úkolů z předešlých dnů.
2. 9:00 - 11:00 cca online výuka: ZDE BUDE ODKAZ - ........................................


ORGANIZACE VÝUKY !!!

Vzhledem k situaci přejdeme v nejbližších dnech s naší třídou do režimu výuky online s možností zpětné vazby žák-učitel. Jelikož pracuji také na Masarykově univerzitě jako externí pedagog a výzkumný pracovník, mám možnost výuky přes e-learningové portály této univerzity. Na tento režim bych chtěl najet od pondělí 16.3.2020 včetně. Veškeré informace budou dostupné zde na stránkách v sekci AKTUALITY A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI. 

V sekci jednotlivých předmětů poté budou k nalezení další materiály. Do pátku 13.3.2020 pro děti platí úkoly, které jsme si stihli společně zadat ve škole, četba knihy, nastudování nových materiálů s opakováním látky v sekci Český jazyk https://mgr-martin-polach.webnode.cz/cesky-jazyk/. V rámci matematiky se jedná o úkoly z učebnice: https://mgr-martin-polach.webnode.cz/matematika/, tzn. učebnice str./cv.: 45/4, 44/7, 44/5.

Do soboty Vás všechny kontaktuji telefonicky a blíže informuji o mém návrhu systému výuky. Prosím Vás, kteří jste tuto zprávu pročetli, o zaslání e-mailu na adresu mgrpolach4a@seznam.cz ve znění: Předmět e-mailu: JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA, text e-mailu: INFORMACE PROČTENY. (jméno zákonného zástupce.)

(ověření základní zpětné vazby zde, z třídních stánek)

https://www.zsluhacovice.cz/news/cs-290-preruseni-vyuky-vzkazy-jednotlivym-tridam.html

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

                                                 Moc děkuji.                         S pozdravem Mgr. et Mgr. Martin Polách, třídní učitel

POTVRZENO .... 15 žáků .... z celkového počtu 16 žáků.


Na základě nařízení vlády kvůli nebezpečí nákazy koronavirem bude ZŠ Luhačovice od 11. března 2020 UZAVŘENA. 

Toto nařízení platí do odvolání!
Sledujte prosím webové stránky, kde budou všechny aktuální informace.


M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
ze dne 6. 3. 2020
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Italské republiky (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Italské republiky, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 z Italské republiky.
Mimořádné opatření se vydává na základě souhlasného projednání s hejtmany všech krajů a primátorem hlavního města Prahy.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k očekávanému návratu až několika desítek tisíc osob z Italské republiky, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
                                                   Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
                                                   ministr zdravotnictví


Aktuální informace
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
o výskytu COVID-19
k 6. 3. 2020
Vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sděluje následující:
V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz
Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách (www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.
Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.
Důležité upozornění KHS Zlínského kraje ze dne 5. 3. 2020
Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS -CoV-2. Klinické příznaky onemocnění se mohou objevit v různé míře intenzity, které však nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění (teplota 38 °C, kašel, dušnost, zimnice, bolesti svalů a kloubů). Inkubační doba trvá maximálně 14 dnů. K dnešnímu dni bylo v České republice potvrzeno 8 onemocnění novým typem koronaviru u osob, které pobývaly v Itálii v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19.
V nejbližších dnech se budou navracet rekreanti z rizikových oblastí, a proto nelze vyloučit možnost zavlečení nákazy do Zlínského kraje. Na základě výše uvedeného
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá:
Všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj.14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.) Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.
Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele i jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblasti s výskytem onemocnění COVID-19.
Výuka plavání není ke dni 5. 3. 2020 ve Zlínském kraji omezena. Mimo osoby specifikované (viz výše). Vývoj situace je však nutné sledovat.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci
Epidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:
 Čínská lidová republika
 Jižní Korea
 Hong Kong
 Irán
 Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia - Romagna a Piemont)
 Japonsko
 Singapur
Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019:
V případě, že nemáte žádné příznaky:
 omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností
 pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí
Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění:
o horečka vyšší než 38 °C
o kašel
o potíže při dýchaní
o bolesti svalů, kloubů
o zimnice, třesavka
V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.):
 zůstaňte doma
 ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů
Kontaktní telefonní čísla
Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
pevné linky v pracovní době: 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759
mobilní čísla mimo pracovní dobu:
MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923
MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497
e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
 Dodržujte základní pravidla osobní hygieny. Ruce si myjte mýdlem často a důkladně. Pokud si nemůžete ruce umýt, použijte účinný dezinfekční gel. Je však nutné, aby se tento gel nanesl z obou stran rukou, to znamená na dlaň i hřbet ruky, a aby dezinfekce zde působila přibližně 20 až 30 sekund. Množství gelu musí být dostatečné, aby ruce navlhčilo.
 Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty, kterých se často dotýkáte, jako jsou mobilní telefon, tablet, notebook, klávesnice aj.
 Kašlejte a kýchejte do kapesníku, případně si zakrývejte ústa paží/rukávem nebo požívejte ústenku. Nikoliv však do ruky, zamezíte tím přenosu kapének dál.
 Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.
 Snažte se vyhýbat velkým kolektivům a osobám s příznaky onemocnění dýchacích cest. Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
 Nezapomeňte, že strava má být pestrá na vitamíny a nelze podcenit ani pitný režim.
 Pokud jste nemocní, tak rozhodně zůstaňte doma!
 Pokud se jedná o souvislost s koronavirem po návratu z rizikových oblastí, tak v případě příznaků nemoci (horečka vyšší než 38 °C, kašel, potíže při dýchaní, bolesti svalů, kloubů, zimnice, třesavka) zůstaňte doma a ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa příslušné hygienické stanici a postupujte dle jeho pokynů!
Pro školy a pracoviště doporučujeme:
 Efektivní způsob úklidu - mimo běžný úklid, nezapomeňte čistit a dezinfikovat povrchy, kterých se dotýkáme denně (například kliky u dveří, pracovní stoly a lavice ve škole), a to dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem.
 Větrání - větrejte často, krátce a intenzívně otevřenými okny, ne pouze ventilačkou, naředí se tak kontaminovaný vzduch v místnosti.
 Neorganizovat skupinové akce - neplánujte hromadné kulturní nebo sportovní akce nebo pracovní mítinky v uzavřených prostorách. 


Jarní prázdniny: 2.3.2020 - 6.3.2020


Upozornění !!!

Vážení rodiče,

ve třídě se vyskytly vši.

Prosím o důkladné prohlédnutí vlasů dětí. V případě výskytu vší a hnid proveďte důsledně všechna potřebná opatření proti jejich dalšímu šíření, včetně zpětné informace a omluvení žáka ze školy po dobu nezbytně nutnou k odstranění parazitů a hnid.


V týdnu od 16.12.2019 do 20.12.2019 bude výuka naší třídy probíhat ve školní knihovně. Do naší kmenové třídy půjdeme společně jen v nutných případech. (Oprava odpadního zařízení.)

DNE 17.12. 2019 si zahrajeme 4. hodinu společně hru Co na to VŠ studenti MU BRNO... inspirovanou televizní show Co na to Češi... TÉMATIKA VÁNOC.


VE ČTVRTEK 19.12.2019 si už nebudeme do školy brát pomůcky. Ve třídě a v tělocvičně si zahrajeme různé hry ( VÁNOČNÍ OSMIČKA  inspirováno vědomostní hrou ze třídy DESÍTKA) a soutěže, zazpíváme koledy, připomeneme si tradiční vánoční zvyky a popovídáme si o tom, co nás čeká ... (ať už mezi svátky, tak také v novém kalendářním roce). Půjdeme také do lesa zdobit stromečky zvířátkům. Žáci si vezmou dobroty pro zvířátka (seno, ovoce, zeleninu, zrní, semínka a pod.),  svačinu a pití, batůžek, popřípadě můžete přinést drobné občerstvení (ukázky Vašeho vánočního cukroví apod. - malé množství... - Nebudeme pořádat žádné hostiny :) ).            Bližší info ve škole... 


19.11.  Scénické čtení  AKCE (respírium školy ZŠ Luhačovice)


Třídní schůzky třídy 4.A se uskuteční ve čtvrtek 14.11.2019 (čas: 15:30)
Třídní schůzky se uskuteční ve třídě 4.A.
Začátek T.S se ponese v duchu společné diskuze.
Následně budou T.S. pokračovat formou individuálních konzultací o prospěchu a chování žáka.


28.10.2019 - Státní svátek
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Přeji vám pohodové prožití podzimních prázdnin. 
Odpočiňte si od školy, ale nevypadněte z tempa. 
Opatrně na úrazy...


25.10. proběhne výchovný koncert Zlínské filharmonie - Prague Cello Quartet


V úterý, dne 24.9.2019, se žáci zúčastní akce DDM: "DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ."

Děti si do školy přinesou: BATŮŽEK, SVAČINU, CYKLISTICKOU PŘILBU, POUZDRO (pro případ nepříznivého počasí).


Ráno přijdou děti do školy. Odtud se společně na akci přesuneme.

Domů odchází žáci dle rozvrhu, tzn. 12:50 - po obědě.


V úterý 17.9.2019 se žáci zúčastní (jako každoročně) akce, na které se v prostorách zámku představí složky INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. (2. - 4. vyučovací hodina)

V úterý si žáci přinesou pomůcky, učebnice a pod. pouze na ČESKÝ JAZYK a HUDEBNÍ VÝCHOVU.


Prosím o obalení učebnic, pracovních sešitů a sešitů do jednotlivých předmětů -prodlužuje se tím jejich životnost. 


Výuka náboženství žáků 4. a 5. tříd začne ve středu 18.9.2019

Náboženství bude v rozvrhu každou středu - 6. vyučovací hodinu.


Tento týden Vám bude zasláno potvrzení o platbě 600 Kč. 
Postupně budou zasílány informace o jejich využití. Děti budou mít potvrzení vždy v deníčcích.


První domácí úkol !!! 

1. překontrolovat veškeré školní pomůcky po prázdninách

2. vyplnit první dvě strany v žákovské knize.
Všechny sešity a učebnice (co nejrychleji) PODEPSAT A OBALIT !!!!


Na 3.9.2019 si žáci s sebou přinesou batůžek, svačinu :), psací potřeby, lepidlo, nůžky a sešit na zapisování DÚ - deníček.

Obědy si zítra nahlásíme společně. Naučíme se pracovat s čipem a pod.
Začínáme ...


ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 2.9.2019


Žáci 4. A přijdou do školy 2. září v 8:00 hod. do třídy 4.A. 
Školní jídelna vaří pro žáky již od úterý 3. září.


Děti si do školy přinesou: přezůvky, krabičku papírových kapesníků ...

                                                                     Další informace si řekneme společně. 


Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 


Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 


-28. září 2019 (sobota) Státní svátek

-Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019. 

-17. listopadu 2019 (neděle) Státní svátek 
-Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.  

-Vyučování začne v pondělí 6.ledna 2020.

UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ V PRVNÍM POLOLETÍ: čtvrtek 30.ledna 2020


- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v termínu od 2.3. do 8.3. 2020. 
- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. 
- Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
- 1. května 2020 a 8. května 2020 (pátek) Státní svátek 


UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ VE DRUHÉM POLOLETÍ: úterý 30.června 2020.


Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. 
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.